Přihlásit se      Zaregistrovat se
Prohlášení o soukromí

Van Leijen srl- European Cooperation & Grants se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web Van Leijen srl- European Cooperation & Grants a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Van Leijen srl- European Cooperation & Grants souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

Van Leijen srl- European Cooperation & Grants shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Van Leijen srl- European Cooperation & Grants také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na Van Leijen srl- European Cooperation & Grants automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou Van Leijen srl- European Cooperation & Grants využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Van Leijen srl- European Cooperation & Grants.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Van Leijen srl- European Cooperation & Grants, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: Van Leijen srl- European Cooperation & Grants nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

Van Leijen srl- European Cooperation & Grants doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Van Leijen srl- European Cooperation & Grants. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. Van Leijen srl- European Cooperation & Grants nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo Van Leijen srl- European Cooperation & Grants a rodinu webů Van Leijen srl- European Cooperation & Grants.

Použití osobních informací

Van Leijen srl- European Cooperation & Grants shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu Van Leijen srl- European Cooperation & Grants a k poskytování služeb, o které jste požádali. Van Leijen srl- European Cooperation & Grants také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z Van Leijen srl- European Cooperation & Grants a jeho přidružených částí. Van Leijen srl- European Cooperation & Grants vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. Van Leijen srl- European Cooperation & Grants neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. Van Leijen srl- European Cooperation & Grants Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc Van Leijen srl- European Cooperation & Grants může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb Van Leijen srl- European Cooperation & Grants a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Van Leijen srl- European Cooperation & Grants nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Van Leijen srl- European Cooperation & Grants udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Van Leijen srl- European Cooperation & Grants za účelem zjištění, jaké služby Van Leijen srl- European Cooperation & Grants jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Van Leijen srl- European Cooperation & Grants, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Van Leijen srl- European Cooperation & Grants prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící Van Leijen srl- European Cooperation & Grants nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku Van Leijen srl- European Cooperation & Grants a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Van Leijen srl- European Cooperation & Grants nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Van Leijen srl- European Cooperation & Grants používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky Van Leijen srl- European Cooperation & Grants nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Van Leijen srl- European Cooperation & Grants, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Van Leijen srl- European Cooperation & Grants nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

Van Leijen srl- European Cooperation & Grants zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Van Leijen srl- European Cooperation & Grants uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Van Leijen srl- European Cooperation & Grants vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se Van Leijen srl- European Cooperation & Grants nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte Van Leijen srl- European Cooperation & Grants na adrese admin@127.0.0.1. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.

  
Copyright (c) 2006 Podmínky používání    Prohlášení o soukromí DotNetNuke